Sposób obliczenia terminu do wniesienia skargi

Pytanie:

Komornik dokonał opisu i oszacowania 18 kwietnia byłem powiadomiony i obecny protokołu nie podpisałem , kopii nie trzymałem. Czy siedmiodniowy termin wniesienia skargi na czynności komornika liczy się od 18 kwietnia czy od dnia następnego czyli 19 kwietnia? Proszę podać dokładnie podstawę prawną jak to się liczy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 111 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego (art. 115 kc).

W związku z powyższym siedmiodniowy termin do wniesienia skargi na czynności komornika (na podstawie art. 767 kpc), liczy się od dnia następującego po dokonaniu czynności komornika z naruszeniem przepisów prawa, czyli w Pańskim przypadku od dnia 19 kwietnia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: