Sposoby egzekwowania wierzytelności

Pytanie:

Najemca mojego mieszkania nie uregulował zobowiązania z tytułu wynajmu mieszkania. Wniosłem sprawę do sądu rejonowego, który wydał prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dłużnik nie zareagował i nie odpowiadał na moje pismo skierowane na stały adres zamieszkania. Ostatnio udało mi się w internecie ustalić instytucję, w której pracuje i nr faksu. Przygotowałem do dłużnika pismo, w którym proponuję polubowne zakończenie sprawy polegające na uregulowaniu zobowiązania określonego przez sąd wraz z odsetkami. Czy mogę wysłać pismo do dłużnika faksem do firmy, w której pracuje, załączając kserokopię nakazu zapłaty, wydanego przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika iż pismo wierzyciela zostało skutecznie doręczone. Fakt, że dłużnik nie zareagował na przedmiotowe pismo, może świadczyć o tym, że nie chce on polubownego załatwienia sprawy. Wysłanie takiego pisma do dłużnika za pośrednictwem jego zakładu pracy może skończyć się takim samym rezultatem. W tym wypadku jednak, zasadne byłoby wysłanie tego pisma za pomocą listu poleconego na imię i nazwisko dłużnika - na adres zakładu pracy. Wówczas taka korespondencja powinna być pracownikowi doręczona. Przesyłanie takich informacji faksem nie byłoby wskazane, chociażby na fakt ujawniania prywatnych informacji o pracowniku (jakimi są m.in. dług). Jeśli wszcząłby Pan egzekucję z wynagrodzenia dłużnika, wówczas komornik będzie miał prawo zawiadomić od tym fakcie pracodawcę dłużnika i zobowiązać go (pracodawcę) do dokonywania określonych wpłat na konto wskazane przez komornika (na poczet zadłużenia).

Skoro dłużnik nie chce polubownego załatwienia sprawy (nie odpowiada na Pańskie propozycje ugody) ma Pan prawo skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego np. egzekucja z ruchomości czy z wynagrodzenia za pracę (po uzyskani klauzuli wykonalności). W powyższym przedmiocie prosimy również o zapoznanie się z treścią artykułów:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: