e-prawnik.pl Porady prawne

Sprawa spadkowa - właściwość miejscowa sądu

Pytanie:

Jaki sąd właściwy jest miejscowo do rozpoznawania spraw spadkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprawa spadkowa - właściwość miejscowa sądu

Art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Potrzebujesz porady prawnej?