e-prawnik.pl Porady prawne

Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

Pytanie:

Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

21.10.2005

Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentowy, wzorów użytkowych,  wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz rejestr topografii układów scalonych. Oprócz tego prowadzi także rejestr pomocniczy znaków towarowych. Służy on do dokonywania wpisów o uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji międzynarodowej znaków towarowych.  Sprawdzenia można dokonać przeglądając rejestr lub otrzymując z niego wyciąg. Rejestry udostępnia się do wglądu na stanowisku rejestrów w obecności pracownika urzędu, w dniach i godzinach pracy Urzędu Patentowego.  Z kolei do otrzymania wyciągu konieczny jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Nie wydaje się jednak wyciągów z rejestru pomocniczego znaków towarowych.  W wyciągu z rejestru  zamieszcza się dane, których stwierdzenia żąda wnioskodawca.  Zawiera on także datę jego sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej, poświadczający zgodność wyciągu z odpowiednimi wpisami w rejestrze. Na wniosku o sporządzenie wyciągu umieszcza się wzmiankę o wydaniu wyciągu z podaniem daty jego wydania.  Informacje o tym, w jakich sytuacjach nie jest możliwe uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, zawiera artykuł Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ