Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Pytanie:

Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o składanie sprawozdań finansowych to obowiązek ten został uregulowany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 69 ust. 1:

Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 -także sprawozdanie z działalności -w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W konsekwencji omawiana ustawa, w przypadku stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, obliguje do złożenia w sądzie rejestrowym -oprócz sprawozdania finansowego -także pakietu dokumentów zawierającego:

1) odpis uchwały lub postanowienia organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;

2) odpis uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty;

3) opinię z badania sprawozdania finansowego, niezależnie od tego, czy było ono obligatoryjne, czy też nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY