Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Pytanie:

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną. Wspólnik na mocy uchwały wspólników został jednoosobowo prezesem spółki. Ja miałem się powstrzymywać od bierzącego zarządzania spółką. Spółka od kiedy zarządza nią wspólnik jednoosobowo przynosi straty, a nadto wspólnik wykorzystując stanowisko prezesa działa na niekorzyść spółki, poprzez zatrudnianie lewych pracowników (środki z tego tytułu przekazuje sobie), wykonywanie prac przez spółkę na potrzeby swojej firmy (nie fakturuje sprzedaży), nie zwołuje zgromadzeń wspólników nawet na moje żądanie, nie przyjmuje żadnej korespondencji kierowanej do niego przeze mnie, co naraża spółkę na wymierne straty. Wypowiedziałem mu umowę spółki (również odmówił przyjęcia, adnotacja poczty). W tej sytuacji chciałbym skorzystać z przysługującego mi uprawnienia do złożenia wniosku o wyłączenie wspólnika od prowadzenia spraw spółki i jednocześnie, w związku z tym że wypowiedziałem umowę spółki z dniem 31 grudnia br., a wiem że wspólnik będzie unikał podjęcia jakichkolwiek uchwał na temat procedur jej likwidacji, o ustanowienie przez sąd likwidatora spółki. Jak mam to zrobić? Czy właściwy jest sąd gospodarczy czy też bezpośrednio należy wystapić do KRS? Czy obowiązują w tym zakresie formularze sądowe, czy też wystarczy zwykły pozew?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprawy ze stosunku spółki mają charakter spraw gospodarczych, co oznacza że pozew w tych sprawach powinien zostać złożony w wydziale gospodarczym sądu rejonowego (jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 30 000 zł) lub okręgowego, jeśli kwotę tą przekracza. Zatem pozew o wyłączenie prawa prowadzenia spraw spółki powinien zostać złożony w sądzie gospodarczym. Natomiast likwidatorów ustanawia sąd rejestrowy w postępowaniu nieprocesowym (art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; art. 71 ustawy Kodeks spółek handlowych). Wyłącznie właściwym miejscowo jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki jawnej, wydział gospodarczy rejestrowy (art. 694[2] ustawy Kodeks postępowania cywilnego). Pozwy w sprawach gospodarczych nie są składane na urzędowych formularzach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY