Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Pytanie:

Jakie skutki powoduje sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi kwestię ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 807 Kodeksu cywilnego
§ 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2003 r. (I ACa 1199/03)
stwierdzono: „Ogólne warunki ubezpieczenia wypełniają szereg pozytywnych funkcji. Ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani ustawy ubezpieczeniowej nie mogą szczegółowo regulować całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem w każdym z licznych jego rodzajów. Masowość umów ubezpieczenia czyni niemożliwym negocjowanie przez ubezpieczyciela z każdym klientem szczegółów treści umowy. Dlatego też szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnego ubezpieczenia są ustalane w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Istotnie, zgodnie z art. 807 § 1 k.c., postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego dot. umów ubezpieczenia, są nieważne”. Dlatego uregulowania ogólnych warunków ubezpieczenia, które byłyby sprzeczne z Kodeksem cywilnym, należałoby uznać za nieważne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY