Sprzedaż lokalu użytkowego a VAT

Pytanie:

Niedawno kupiłem jako osoba prywatna od gminy lokal użytkowy, znajdujący się kamienicy wybudowanej przed 1945 rokiem - czy sprzedaż tego lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT? Lokal stał w między czasie pusty, nieużytkowany - nie poniosłem też żadnych nakładów na modernizację lokalu - lokal ten gmina również sprzedała mi bez VAT-u. Czy sprzedaż tego lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku, jeśli nieruchomość (np. lokal użytkowy) został nabyty przez osobę fizyczną i jej działania nie wskazują, iż zajmuje się obrotem nieruchomościami w sposób profesjonalny (nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie), to sprzedaż przez taką osobę tej nieruchomości w ogóle nie powinna być rozważana w kontekście podlegania opodatkowaniu VAT.

Jeśli jednak byłyby wątpliwości co do charakteru działań podatnika (czy jest to działalność gospodarcza w rozumieniu VAT, czy też nie), to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się m.in. budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Zatem sprzedaż lokalu użytkowego wybudowanego przed 1945 rokiem, w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także w którym nie poczyniono ulepszeń, będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: