e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

Pytanie:

Mam zamiar sprzedać samochód obywatelowi Niemiec. Czy muszę dopełnić jakichś formalności czy wszystkim zajmie się nowy właściciel?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

27.4.2011

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że samochód zostanie zarejestrowany na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W związku tym faktem, pojazd ten powinien zostać wyrejestrowany w Polsce. Pojazd nie może być zarejestrowany w dwóch krajach w jednym czasie. Pojazd może być zarejestrowany w tym samym okresie czasu tylko w jednym kraju. Rejestrując pojazd na terenie Niemiec powinien Pan wyrejestrować ten pojazd w polskim urzędzie komunikacyjnym, w którym dotychczas był on zarejestrowany. Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega  wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Kwestię tę doprecyzowuje § 15 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów zgodnie z którym w celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ