Sprzedaż samochodu kupionego przed 01.05.2004 r.

Pytanie:

W świetle przepisów sprzed 01.05.2004 r. firma stosowała zasadę opodatkowania podatkiem VAT wartości marży naliczonej do ceny nabycia, zaliczając do ceny nabycia akcyzę i naliczony VAT graniczny. Zakupiony i zaewidencjonowany w ten sposób samochód chcę sprzedać po 01.05.2004 r. Naliczony VAT graniczny nie może zostać odliczony ponieważ minął termin odliczenia. Czy prawidłowe będzie wystawienie "FV marża" - traktując cenę nabycia wg starych zasad?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie, wystawienie faktury VAT "marża" nie jest w tym wypadku dopuszczalne. Faktury takie nie są bowiem wystawiane w każdym przypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi marża, lecz tylko jeśli zastosowanie mają szczególne zasady opodatkowania dostawy towarów używanych (a także dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków) określone w art. 120 ust. 4 ustawy VAT. W myśl natomiast art. 174 ustawy VAT, procedura podlegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników po dniu 30 kwietnia 2004 r. Niestety, ustawodawca nie uwzględnił w przepisach przejściowych sytuacji, w której znajduje się firma. Skoro samochód został nabyty przed 1 maja 2004 r. jego ewentualna sprzedaż (a z punktu widzenia przepisów vat - dostawa) po 1 maja 2004 r. opodatkowana jest na zasadach ogólnych - podstawę opodatkowania stanowi cena sprzedaży samochodu. Obecne przepisy nie przewidują bowiem podobnego zwolnienia do obowiązującego przed 1 maja 2004 (w dużej mierze rekompensują to wskazane szczególne zasady opodatkowania według marży, które jednak ze względu na szczególny charakter sytuacji wskazanej w pytaniu nie mają zastosowania). Na marginesie należy zauważyć, że mimo, iż upłynął termin odliczenia podatku naliczonego związanego z importem istnieje możliwość jego odliczenia w drodze korekty deklaracji za właściwy okres rozliczeniowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY