Sprzedaż walut-podstawa opodatkowania

Pytanie:

Co jest obrotem dla podziału na sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną w kantorze wymiany walut - prowizja czy wartość sprzedanych walut? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą opodatkowania jest wartość sprzedanych walut. Jest to konsekwencją brzmienia art. 29-32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), które przewidując, że podstawą opodatkowania jest obrót jako kwota należna z tytułu sprzedaży (art. 29 ust. 1 ustawy) nie przewidują szczególnego sposobu ustalania podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży walut. W szczególności podstawa opodatkowania nie może być ustalana na podstawie art. 30 ustawy, jak również w przypadkach, gdy wystawiana jest faktura VAT marża. Tym samym podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży walut, z braku przepisów szczególnych, jest wartość sprzedanych walut. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2000 r. (sygn. akt I SA/Łd 123/98, niepubl.) stwierdzając, że „za wartość sprzedaży z tytułu prowadzenia usług w zakresie skupu i sprzedaży walut obcych należy uznać całą kwotę należną z tytułu sprzedaży walut, albowiem w świetle unormowania zawartego w art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy brak jest możliwości innego ustalenia obrotu dla celów tego podatku”. Obecnie rolę art. 15 ust. 1 poprzedniej ustawy pełni wskazany art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji wskazany wyrok należy uznać za aktualny także na gruncie obecnych przepisów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • Sprzedaż wysyłkowa a podatek VAT

  Sprzedaż wysyłkowa jest na gruncie VAT szczególnym rodzajem dostawy towarów. Wbrew potocznemu znaczeniu, do sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu VAT nie dochodzi w każdym wypadku, gdy towar jest wysyłany (...)

 • Kto zapłaci podatek od produkcji okrętowej?

  Podatek od produkcji okrętowej jest zryczałtowaną formą opodatkowania podatkiem dochodowym w zakresie działalności polegającej na budowie lub przebudowie statków.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

  W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnej strony w niektórych sytuacjach same określają podstawę opodatkowania. Określenie to następuje na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie. (...)

NA SKÓTY