Sprzedaż wypełnionego weksla

Pytanie:

Czy istnieją jakieś przeszkody w perspektywie późniejszego dochodzenia roszczeń sądowych, aby kupić wypełniony weksel?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli weksel spełnia wszystkie wymogi formalne, czyli nazwę weksel, bezwarunkowe polecenie zapłaty nazwisko uprawnionego i zobowiązanego, termin płatności i miejsce oraz termin podpisania i miejsce. Taki weksel jest papierem wartościowym i może być zrealizowane roszczenie na nim wyrażone. Realizacja roszczenia jest zabezpieczona poprzez dwie ważne cechy. Po pierwsze brak możliwości podnoszenia zarzutów ze stosunku prawnego, w którym posłużono się wekslem. Na przykład nie będzie można się bronić przed wypłatą zobowiązania napisanego na wekslu nawet w razie dostarczenia wadliwych rzeczy dla wystawcy weksla. Po drugie zapłata weksla jest zabezpieczona w ten sposób, iż każda osoba podpisana na wekslu jest do takiej zapłaty zobowiązana. Przy czym osoby podpisane później są zobowiązane w pierwszej kolejności. Co ważne weksel kradziony, a nabyty przez Pana w dobrej wierze czyli w sytuacji, gdy nie wiedział Pan o tej kradzieży i tak wywołuje skutki w nim wyrażone dla tego nabywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

NA SKÓTY