Środek zapobiegawczy w postaci dozoru

Pytanie:

Prokurator zastosował wobec mnie środek zapobiegawczy - dozór Policji - zgodnie, z którym dwa razy w tygodniu mam obowiązek meldowania się na Komendzie w miejscu mojego zamieszkania. Akt oskarżenia w mojej sprawie wpłynął już do sądu. Mam ofertę pracy w miejscowości oddalonej od mojego miejsca zamieszkania około 300 km. Przyjęcie przeze mnie tej oferty pracy wiąże się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Do domu będę wracał na weekendy. Co w takiej sytuacji należy uczynić, abym mógł meldować się w miejscowości, w której podejmę pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie wydalania się z określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody niezbędnych do wykonywania dozoru.

Obowiązki te precyzuje się w postanowieniu o zastosowaniu dozoru.

Uchylenie dozoru następuje z chwilą:

  • umorzenia postępowania, uniewinnienia oskarżonego, lub warunkowego zawieszenia kary,
  • zniknięcia podstaw do stosowania środków zapobiegających uchylaniu się od sądu.

Zmiana obowiązków wymaga także formy postanowienia. Dozór jest środkiem zapobiegawczym. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie. Zatem zażalenie na postanowienie jest formą zmiany obowiązków podczas dozoru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: