Staż emerytalny rolnika

Pytanie:

Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona składka na KRUS wlicza się do stażu wymaganego do emerytury, czy tez wyłącznie od daty przekazania pola?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat, 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, 2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów, 3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Z powyższego wynika, iż emeryturę uzyska rolnik, który w tym samym czasie spełnia wszstkie warunki z danej grupy. W przypadku warunku podlegania ubezpieczeniu (opłaceniu składki) konieczne jest podleganie przez odpowiednią ilość kwartałów. Skoro ostatnia składka KRUS została opłacona, oznacza to w praktyce, iż rolnik podlegał w tym czasie ubezpieczeniu. Można więc wnioskować, iż w opisanym przypadku rolnik uzyskał prawo do emerytury, jeżeli tylko ilość obowiązkowych kwartałów ubezpieczenia się zgadza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: