e-prawnik.pl Porady prawne

Stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

Pytanie:

Jaki jest stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stosunek ustawy Prawo przewozowe do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR

28.6.2011

Odnośnie stosunku prawa przewozowego do Konwencji CMR należy odwołać się do regulacji Konstytucyjnych źródeł. Konwencja jest w tym przypadku ratyfikowaną umową międzynarodową, a zatem zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji: Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. Konwencję CMR stosuje się także wówczas, gdy przewozy mieszczące się w jej ramach wykonywane są przez państwa lub rządowe instytucje albo organizacje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ