e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jakie dokumenty, gdzie i do kiedy trzeba złożyć, aby otrzymać dodatek alimentacyjny? Co jeśli dochody w 2002 wynosiły około 548 zł, natomiast w 2003 r. około 480. Czy dochody z 2003 roku mogą być podstawą do starania się o dodatek alimentacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Zakładamy, że w pytaniu chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą o funduszu alimentacyjnym. Zgodnie ze tą ustawą, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, osobie zamieszkałej w Polsce, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo. Tytułem egzekucyjnym jest np. prawomocny wyrok sądu, w którym przyznano stronie alimenty. Ponadto warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność częściowa lub całkowita egzekucji tych świadczeń od osoby zobowiązanej. W przypadku osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres po 31 grudnia 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zł. Dochód na osobę w rodzinie, od którego zależy prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustala się na podstawie: 1) zaświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego do świadczeń, 2) innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, 3) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń alimentacyjnych można pobrać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu składa się do ZUS-u za pośrednictwem organu egzekucyjnego (komornika). Organ ten przekazuje wniosek łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres 12 miesięcy - od czerwca danego roku do końca maja następnego roku Odpowiadając więc na pytanie należy stwierdzić, iż dochody w roku 2003 r. oczywiście mogą stanowić podstawę przyznania świadczeń z funduszu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zaświadczające o dochodach wszystkich członków rodziny uprawnionego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ