e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenie usług dla zagranicznego odbiorcy a VAT

Pytanie:

Polska firma X (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) świadczy usługę reklamową na rzecz firmy holenderskiej nie będącej rezydentem w Polsce. Efekt tej reklamy jest wykorzystany poza granicami Polski. Czy firma X jest zwolniona z podatku VAT za wykonaną usługę? Czy firma ta może otrzymywać zapłaty za przedmiotowe usługi na swoje konto w banku holenderskim, czy też zapłaty te muszą wpływać na konto firmowe w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenie usług dla zagranicznego odbiorcy a VAT

12.1.2005

Przedmiotowa usługa nie tyle jest zwolniona od podatku w Polsce, co nie podlega opodatkowaniu. Jest to konsekwencją tego, iż usługi reklamy zaliczane są do tzw. usług niematerialnych (por. art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług), które w przypadku świadczenia na rzecz podatnika unijnego opodatkowane są w państwie nabywcy usługi.

Oznacza to, że świadcząc przedmiotową usługę polska firma X powinna wystawić fakturę uproszczoną, o której mowa w § 30 rozporządzenia o fakturach (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 97, poz. 971), a więc fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT oraz bez kwoty należności wraz z podatkiem.

Jeśli chodzi o obowiązek przyjmowania zapłaty na firmowy rachunek to obowiązek ten istnieje tylko wówczas, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro (por. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Tak więc najprawdopodobniej w omawianym przypadku nie ma przeszkód, aby zapłata wpłynęła na holenderski rachunek firmy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ