Świadczenie usług transportu drogowego

Pytanie:

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych 15,0.4 kV, pomiarów i wykonywaniu uziemień ochronnych i roboczych oraz wynajmu sprzętu: samochodów, przyczep, podnośnika, dźwigu. Posiadamy samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony. Czy to oznacza, że świadczymy usługi transportu drogowego? Czy musimy posiadać licencję, zaświadczenie, jakie ponosimy z tego tytułu opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania między innymi krajowego transportu drogowego, który jest rozumiany jako "podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Zgodnie z artykułem 3 ustawy o transporcie drogowym, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób,
 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zatem posiadają państwo samochody, których masa przekracza 3,5 tony, to obowiązują państwa zasady i procedury opisane w ustawie o transporcie drogowym. Podstawową zasadą prawa o transporcie drogowym, jest obowiązek uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją" . Licencji udziela się na pisemny wniosek strony, w drodze decyzji administracyjnej. Jest ona udzielona na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący transport drogowy jest obowiązany do ponoszenia opłat za:

 1. czynności administracyjne określone w ustawie,
 2. przeprowadzenie egzaminu,
 3. wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe stawki określa Minister w drodze rozporządzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

magda

3.9.2009 11:47:32

Re: Świadczenie usług transportu drogowego

a jaka ustawa obowiazuje jesli srodek transportu ma masa calkowieta mniejsza od 3,5 tony???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 30.11.2017

  Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

  Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m.in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych (...)

 • 4.4.2019

  Ustawa o drogach publicznych zmieniona

  Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych ma na celu kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych (...)

 • 28.4.2019

  Wiecej danych w rejestrach dot. transportu drogowego

  Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)