e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenie usług transportu drogowego

Pytanie:

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych 15,0.4 kV, pomiarów i wykonywaniu uziemień ochronnych i roboczych oraz wynajmu sprzętu: samochodów, przyczep, podnośnika, dźwigu. Posiadamy samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony. Czy to oznacza, że świadczymy usługi transportu drogowego? Czy musimy posiadać licencję, zaświadczenie, jakie ponosimy z tego tytułu opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenie usług transportu drogowego

2.7.2004

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania między innymi krajowego transportu drogowego, który jest rozumiany jako "podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." Zgodnie z artykułem 3 ustawy o transporcie drogowym, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi:

  • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób,
  • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zatem posiadają państwo samochody, których masa przekracza 3,5 tony, to obowiązują państwa zasady i procedury opisane w ustawie o transporcie drogowym. Podstawową zasadą prawa o transporcie drogowym, jest obowiązek uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją" . Licencji udziela się na pisemny wniosek strony, w drodze decyzji administracyjnej. Jest ona udzielona na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący transport drogowy jest obowiązany do ponoszenia opłat za:

  1. czynności administracyjne określone w ustawie,
  2. przeprowadzenie egzaminu,
  3. wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe stawki określa Minister w drodze rozporządzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Świadczenie usług transportu drogowego

magda

3.9.2009 11:47:32

Re: Świadczenie usług transportu drogowego

a jaka ustawa obowiazuje jesli srodek transportu ma masa calkowieta mniejsza od 3,5 tony???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ