e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Pytanie:

Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP, aby w dalszym ciągu móc pełnić funkcję inspektora BHP, osoba taka powinna odbyć szkolenie okresowe BHP dla tej służby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie okresowe inspektora BHP

19.10.2008

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (r.sł.b.h.p.) może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP pozwala na zatrudnienie na stanowisku starszego inspektora, a zatem tym bardziej na stanowisku niższym (zob. § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b r.sł.b.h.p.).

Zgodnie z art. 237[11] §2 kodeksu pracy (k.p.), pracownik służby BHP powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby BHP oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają szkolenia okresowe, o czym stanowi § 14 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (r.szk.b.h.p.). Szkolenie to powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat (6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych), przy czym pierwsze szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 15 ust. 2 i 4 r.szk.b.h.p.). Szkolenie kończy się egzaminem (§ 16 r.szk.b.h.p.).

Jeżeli pracownik służby BHP nie będzie przechodził szkoleń, należy liczyć się z możliwością wydania przez organ Państwowej Inspekcji Pracy nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 11 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz art. 237[11] § 4 k.p.). W takim wypadku, pracodawca nie wywiązywałby się bowiem odpowiednio z obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Nakaz państwowego inspektora pracy jest decyzją administracyjną. Tym samym, podlega on przymusowemu wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej. Ewentualnym środkiem egzekucyjnym jest grzywna w celu przymuszenia, o której mowa w art. 119 i n. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (por. J. Skoczyński [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IX, Warszawa 2008).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ