e-prawnik.pl Porady prawne

Szkolenie osoby wykonującej czynności agencyjne

Pytanie:

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 125 poz 1053) w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, wskazane są osoby, które ze względu na fakt, że w chwili wejścia w życie ustawy wykonują już czynności agencyjne na rzecz zakładu ubezpieczeń (czyli przechodziły już wcześniej szkolenia) przechodzą szkolenie, ale w minimalnym zakresie. Mówi o tym paragraf 4 w pkt. 1 i 2. Czym różnią się osoby wskazane w punkcie 1 od tych wskazanych w punkcie 2 paragrafu 4 w/w rozporządzenia, poza tym, że odbywają szkolenie dodatkowe w różnej wysokości godzinowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie osoby wykonującej czynności agencyjne

Wymagane szkolenie obejmuje z jednej strony zagadnienia podstawowe, a z drugiej strony zagadnienia dotyczące działalności konkretnego zakładu ubezpieczeń (tego, na którego rzecz agent będzie wykonywał czynności). Punkt 1 paragrafu 4 powołanego rozporządzenia dotyczy osób, które ukończyły wcześniej szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń oraz osób, które wykonują czynności agencyjne na rzecz danego zakładu ubezpieczeń.  Takie osoby muszą uzupełnić swoje szkolenie w pozostałym zakresie, czyli w zakresie podstawowych zagadnień potrzebnych do odpowiedniego wykonywania czynności agencyjnych. Natomiast w punkcie 2 paragrafu 4 jest mowa o osobach w niejako odwrotnej sytuacji, czyli takich, które uprzednio odbyły szkolenie w zakresie zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych lub odbyły szkolenie wymagane od osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania ich szkolenia. Takie osoby muszą przejść szkolenie dotyczące działalności tego zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywały czynności agencyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?