e-prawnik.pl Porady prawne

Termin doręczenia wezwania

Pytanie:

29 grudnia 2005 zostało wysłane wezwanie do stawienia się w Sądzie Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w X....dn. 11 stycznia 2006 roku w charakterze strony oraz wezwanie dla innej osoby o stawienie się w charakterze świadka w sprawie o "wydanie zarządzeń opiekuńczych" w tym samym dniu. Czy zostały zachowane terminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin doręczenia wezwania

3.1.2006

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują w jakim  terminie przed wyznaczoną rozprawą należy dokonywać doręczeń. Także regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych nie podaje określonych terminów. Mówi jedynie, iż wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane, tak aby w razie stwierdzenia przeszkód w ich doręczeniu można było wezwania i zawiadomienia wysłać ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, którym zawiadomienia lub wezwania zostały już uprzednio doręczone. Poza tym, jeżeli pismo podlegające doręczeniu  zostało złożone tak późno, że jego odpisu nie można doręczyć przed terminem posiedzenia, doręcza się to pismo na posiedzeniu i odnotowuje fakt doręczenia w protokole lub notatce urzędowej (oczywiście nie dotyczy to wezwań na rozprawę).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ