e-prawnik.pl Porady prawne

Termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jaki jest termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin dostarczenia brakujących dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2.8.2011

W kontekście art. 26 ust 4.

Wyznaczony termin powinien być odpowiedni tj., zapewniający wykonawcy spełnienie bez zbędnej zwłoki wymagań zamawiającego. Chodzi tu tylko o przypadek złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1.

 

Art. 26 ust. 3 uznaje za skuteczną na równi ze złożoną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert ofertę uzupełnioną po tym terminie o niezbędne oświadczenia, pełnomocnictwa lub dokumenty pod warunkiem, że uzupełnienia dokonano w wyznaczonym przez zamawiającego dodatkowym terminie. Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1), termin wyznaczony przez zamawiającego powinien być jednakowy dla wszystkich wykonawców.

Ustawa nie reguluje ścisłego terminu, w jakim brakujące dokumenty mają być dostarczone. Termin ten jest ustalany przez zamawiającego. Termin ten ma być „odpowiedni”, a więc z jednej strony ma on stwarzać wykonawcy realną możliwość spełnienia żądania, z drugiej jednak nie powinien narażać zamawiającego na zbędną stratę czasu. Termin ten zatem jest zróżnicowany w zależności od konkretnych okoliczności danej sytuacji.

„Zamawiający ma prawo żądać od potencjalnych wykonawców przedstawienia dokumentów niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia postępowania.” (Emil Norek - Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 596). Z powyższego wynika, że jest to jedynie uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z tego przepisu, jeśli wykonawcy nie złożyli wszystkich dokumentów, a także, jeśli na podstawie złożonych dokumentów zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełnienia przez wykonawcę wymagań.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ