Termin przedawnienia odsetek

Pytanie:

Po jakim czasie przedawniają się odsetki? Od kiedy liczy się przedawnienie odsetek od terminu płatności wskazanego na fakturze, czy od terminu zapłaty za przedmiotową fakturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bieg termin u przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku odsetek, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się osobno dla każdego dnia płatności odsetek.

Co do zasady, odsetki jako świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat.  Jednakże w zakresie sprzedaży obowiązują szczególne terminy przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 554 kc, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Dwuletni termin przedawnienia odnosi się także do odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny (tak orz. SN z 28 kwietnia 2004 r., V CK 399/2003).

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tomasz Ziółkowski

25.7.2014 18:26:31

Re: Termin przedawnienia odsetek

W mojej ocenie nie macie Państwo racji co do terminu przedawnienia odsetek. Przy sprzedaż (art. 554 kc) odsetki również przedawniają się po upływie trzech, a nie dwóch lat. Proszę bowiem zauważyć, że art. 554 nie stanowi przepisu szczególnego co do terminu przedawnienia roszczeń okresowych, tj. terminu trzyletniego. Zdaję sobie sprawę, że były orzeczenia SN mówiące o 2 latach ale są już orzeczenia, które ten pogląd weryfikują.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: