e-prawnik.pl Porady prawne

Treść orzeczenia stwierdzenia nabycia spadku

Pytanie:

Co powinno się znajdować w orzeczeniu stwierdzenia nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Treść orzeczenia stwierdzenia nabycia spadku

1.6.2011

W postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku sąd ma obowiązek wymienić wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek, oraz określić wysokość przypadających im udziałów (art. 677 Kodeksu postępowania cywilnego). Stwierdzenie nabycia spadku względem części majątku spadkowego albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców jest niedopuszczalne (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1967 r., III CR 104/67, Lexpolonica nr 298995, OSNCP 1968, nr 2, poz. 24 oraz orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1998 r., I CKN 79/97, niepubl.). Podkreślić należy, iż w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd nie może rozstrzygać o tym, co spadkobiercom przypada ze spadku (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1976 r., III CRN 209/76, LexPolonica nr 315507).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ