Trudności w określeniu wysokości roszczenia

Pytanie:

Składam do sądu pozew o obniżenie wynagrodzenia z tytułu źle wykonanych prac budowlanych, ale nie jestem pewien, czy żądana kwota pieniędzy jest adekwatna do powstałych wad prac budowlanych (ze względu na złożoność prac jest to trudne do jednoznacznej wyceny). Czy w trakcie procesu sądowego istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia roszczenia? Czy biegli sądowi mogą "wycenić" wartość wady na większą (lub mniejszą) kwotę, niż żądana przez mnie ? Jakie są tego konsekwencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W postępowaniu cywilnym dopuszczalna jest zmiana powództwa, jeżeli nie wpływa ona na właściwość sądu. Dopuszczalne jest zatem w toku procesu bądź zwiększenie wysokości dochodzonej kwoty, bądź jej zmniejszenie. Strona, która podejmie stosowne decyzje w tym zakresie musi być jednak świadoma ich skutków w zakresie wpisu sądowego. Zwiększenie wysokości żądanej kwoty skutkować będzie bowiem koniecznością uiszczenia wpisu uzupełniającego od nadwyżki.

Ponadto, art. 322 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy dożywocia sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę wedle swojej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Jest to zatem kolejna możliwość, która może znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy strona powodowa nie jest w stanie wykazać ścisłej wysokości dochodzonego świadczenia. Naturalnie, istnieje także możliwość powołania w sprawie biegłego na okoliczność ustalenia wartości powstałych wad.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY