Tryb przejścia prawa własności odholowanego w 2008 roku samochodu na rzecz Skarbu Państwa

Pytanie:

Jak wygląda tryb przejścia prawa własności odholowanego w 2008 roku samochodu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku, gdy jego właściciel go nie odebrał?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W stosunku do właściciela, który pozostawił pojazd w 2008 r. i który to pojazd został odholowany, zastosowanie znajdzie ustawa Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu sprzed nowelizacji.
Szczegółowo tryb stwierdzenia przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa reguluje rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów. Zgodnie z § 12 w/w rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpiło w dniu 18 października 2007 r. Rozporządzenie to znajdzie więc zastosowanie do przypadku omówionego w stanie faktycznym.
Zgodnie z § 7. 2. w/w rozporządzenia „w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, właściwy miejscowo urząd skarbowy oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu”. Podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, po otrzymaniu powiadomienia, przesyła niezwłocznie do właściwego miejscowo urzędu skarbowego kopię powiadomienia, wraz z potwierdzeniem jego doręczenia. O przejęciu na rzecz Skarbu Państwa orzeka naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Przed wydaniem orzeczenia należy powiadomić właściciela pojazdu o wszczęciu postępowania w sprawie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY