Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Pytanie:

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą nie będąc pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym, podlega nadal temu ubezpieczeniu. Podkreślić należy, że powyższa regulacja dotyczy wyłącznie rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS z mocy samej ustawy, a nie na własny wniosek. Ponadto warunkiem tego jest, aby rolnik lub domownik nieprzerwanie podlegał ubezpieczeniu w KRUS przez okres co najmniej jednego roku przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, ze rolnik podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą jest obowiązany nadal opłacać składki w KRUS. Rolnikowi lub domownikowi pozostawiono jednak możliwość wyboru. Otóż osoba ta może podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu wówczas, gdy złoży Zakładowi lub Kasie oświadczenie, że chce podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile spełnia w tym zakresie warunki określone w odrębnych przepisach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY