e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezwłasnowolnienie - żądanie zaświadczeń przez sąd

Pytanie:

Sąd ubezwładnowolnił mojego ojca z powodu pijaństwa, nie ządając wcześniej zaświadczenia z poradni antyalkoholowej. Czy zasadnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ubezwłasnowolnienie - żądanie zaświadczeń przez sąd

9.1.2012

Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ