e-prawnik.pl Porady prawne

Uchwała o przekształceniu spółki osobowej

Pytanie:

Jakie elementy powinna zawierać uchwała o przekształceniu spółki osobowej w spółkę z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchwała o przekształceniu spółki osobowej

4.3.2012

Przekształcenie spółki wymaga jednomyślnej uchwały wspólników, przy czym uchwała taka powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i powinna zawierać:

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,

2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną,

3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,

4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,

5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową,

6) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

Dodatkowo w terminie miesiąca od powzięcia powyższej uchwały spółka winna wezwać wspólników do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej, przy czym można tego obowiązku uniknąć poprzez złożenie tych oświadczeń w dniu powzięcia przedmiotowej uchwały (w formie pisemnej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ