Uchylenie się od zwrotu pożyczki

Pytanie:

Mój dłużnik nie chce zwrócić pożyczki. Powołuję się na to, iż jest i był w trudnej sytuacji finansowej o której wiedziałem w momencie zawierania umowy. Czy zasadnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 721 k.c. dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Przy czym jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny “Odstąpienie od umowy pożyczki (art. 721 kc) nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonej i uiszczonej opłaty skarbowej." Trzeba jeszcze dodać, że zwrot pożyczki jest wątpliwy wówczas, gdy w świetle wszystkich okoliczności kształtujących stan majątkowy dłużnika niezwrócenie jej okazuje się dostatecznie prawdopodobne. Ciężar dowodu istnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy leży po stronie pożyczkodawcy, natomiast pożyczkobiorcę obciąża dowód istnienia przesłanek wyłączających uprawnienie dającego pożyczkę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • Ustna umowa pożyczki - ograniczenia dowodowe

  Umowa pożyczki jest jedną z częstych form pomocy osobom z kręgu bliskich znajomych lub rodzinny, którzy potrzebują gotówki na różnorakie - mniej lub bardziej doniosłe - cele.

 • Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

  Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

NA SKÓTY