e-prawnik.pl Porady prawne

Uchylenie się od zwrotu pożyczki

Pytanie:

Mój dłużnik nie chce zwrócić pożyczki. Powołuję się na to, iż jest i był w trudnej sytuacji finansowej o której wiedziałem w momencie zawierania umowy. Czy zasadnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchylenie się od zwrotu pożyczki

15.12.2011

Zgodnie z art. 721 k.c. dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Przy czym jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny “Odstąpienie od umowy pożyczki (art. 721 kc) nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonej i uiszczonej opłaty skarbowej." Trzeba jeszcze dodać, że zwrot pożyczki jest wątpliwy wówczas, gdy w świetle wszystkich okoliczności kształtujących stan majątkowy dłużnika niezwrócenie jej okazuje się dostatecznie prawdopodobne. Ciężar dowodu istnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy leży po stronie pożyczkodawcy, natomiast pożyczkobiorcę obciąża dowód istnienia przesłanek wyłączających uprawnienie dającego pożyczkę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ