Udokumentowanie otrzymania darowizny

Pytanie:

Postanowiliśmy wraz z mężem zakupić mieszkanie na rynku wtórnym. Większą kwotę pożyczyliśmy od rodziny, reszta pochodzi z naszych oszczędności. Co znaczy " udokumentować dla US jak weszło się w posiadanie funduszy na zakup mieszkania" Czy powninniśmy posiadać umowy darowizny - pożyczki podpisane z rodzicami ? Czy dokumenty takie powinny być rejestrowane i gdzie ? I w końcu czy ponosi się z tego tytułu jakieś dodatkowe koszty ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozważania dotyczące zasygnalizowanego problemu muszą się toczyć na płaszczyznie prawa cywilnego i podatkowego. Jeżeli chodzi o prawo cywilne, to co do zasady umowa darowizny jest to umowa, co do której kodeks cywilny przewiduje, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Innymi słowy, jeżeli obiecana darowizna została już dokonana, darowizna jest ważna i skuteczna i nie wymaga dla swojej ważności innej formy. Co do pożyczki w ogóle nie jest wymagana żadna forma szczególna, jednakże zgodnie z art. 75 kodeksu cywilnego czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem, którego wartość przenosi dwa tysiące złotych, jak również czynność prawna, z której wynika zobowiązanie do świadczenia wartości przenoszącej dwa tysiące złotych, powinna być stwierdzona pismem. Jeżeli umowa pożyczki (kwoty powyżej dwóch tysięcy złotych) została zawarta bez zachowania formy pisemnej, to prawo cywilne przewiduje taki skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Sąd może również dopuścić wymienione dowody, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy uzna to za konieczne. Jak wynika z powyższego nawet w razie ustnego zawarcia tych umów darowizny (czyli braki ich "dokumentacji") umowy te są ważne. Należy jednak zwrócić uwagę na aspekt podatkowy zagadnienia. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega opodatkowaniu tym podatkiem, a podstawę opodatkowania stanowi kwota pożyczki. Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 2%. Ustawa przewiduje pewne zwolnienia w zależności od wysokości pożyczki i stopnia pokrewieństwa stron umowy. Mówiąc o dokumentacji wystarczy zatem co do tych pożyczek przedstawić US potwierdzenia uiszczenia podatku od tych pożyczek. Sytuacja z podatkiem od darowizny (należnym na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn) jest podobna i także tam przewidziane są określone zwolnienia od podatku. W ramach dokumentacji, wystarczy np. przedstawić US potwierdzenia zapłaty podatku od danej darowizny. Co do środków własnych, wystarczy wskazać US z jakiego źródła pochodzą (np. z oszczędności na rachunku bankowym). Jak wynika z powyższego przedstawienie dokumentacji (czyli po prostu dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy- czyli np. potwierdzenie zawarcie umów darowizn i pożyczek) US nie jest związane z obowiązkiem poniesienia dodoatkowych kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: