Udział w czynszach i kosztach we współwłasności

Pytanie:

5 lat temu kupiłem z bratem na spółkę działkę budowlaną, na której ja, za jego ustną zgodą, wybudowałem dom za własne pieniądze. Wszystkie rachunki związane z budową są na mnie. Teraz brat domaga się połowy czynszów uzyskiwanych z wynajmu 2 mieszkań, które się tam znajdują. Czy ma do tego prawo? Czy jestem w stanie jakoś temu zaradzić? Brat wystosował pismo ostrzegające mnie, że wystąpi na drogę sądową i żądające wypłaty połowy czynszów. Czy muszę na to pismo odpisać? Czy będą naliczane jakieś odsetki i od kiedy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przedstawionego pytania wynika, że bracia są współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych. W powyższej sytuacji przede wszystkim należy podkreśli, iż budynek stał się częścią składową nieruchomości. W związku z tym własnością obu braci jest teraz nieruchomość zabudowana. Czynsze najmu stanowią cywilne pożytki z tej nieruchomości. Wszystkie pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają wszystkim współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. Dla pobierania pożytków nie ma znaczenia, że jeden z właścicieli poniósł na tą nieruchomość, dzięki którym nieruchomość przynosi te pożytki.  Taki właściciel może natomiast żądać zwrotu nakładów w stosunku do udziałów.

W przypadku czynszu najmu należy podkreślić, iż pożytkami z nieruchomości nie zawsze będzie pełna kwota czynszu. Współwłaściciel, który zarządza nieruchomością i pobiera czynsze cześć z nich przeznacza bowiem na pokrycie bieżących wydatków potrzebnych na utrzymanie nieruchomości, w tym także na utrzymanie budynku. Dopiero więc dochód z tych czynszów, który pozostał (w zasadzie na koniec roku) po odjęciu wydatków, przypada poszczególnym współwłaścicielom w stosunku do udziałów. Jeżeli więc będzie można mówić o odsetkach to w zasadzie dopiero po rozliczeniu czynszów w sposób wyżej opisany.  Co do pisma od brata, to nie ma obowiązku na nie odpowiadać. Jednak ustosunkowanie się do jego roszczeń i przeciwstawienie im własnego roszczenia o zwrot nakładów pozwoli może uniknąć drogi sądowej. Warto jednakże pamiętać, że taka odpowiedź może być przedstawiona przez brata w czasie ewentualnego procesu przed sądem. Dlatego należy ją skonstruować tak, jak współwłaściciel przedstawiałby swoje twierdzenia w sądzie (chodzi przede wszystkim o uznanie w takim piśmie twierdzeń wysuwanych przez brata).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY