e-prawnik.pl Porady prawne

Udział w majątku wspólnym małżonków

Pytanie:

Jak ustalić jaki udział w majątku wspólnym ma każdy z małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udział w majątku wspólnym małżonków

13.4.2012

Wspólność majątku wspólnego małżonków jest wspólnością łączną. Udział małżonków we wspólnym prawie lub masie majątkowej, objętych wspólnością nie jest określony ułamkiem. Dopiero po ustaniu stosunku małżeńskiej wspólności majątkowej powodującym przekształcenie wspólności łącznej we wspólność ułamkową, dopuszczalny staje się podział majątku wspólnego. Do ustania wspólności łącznej dochodzi w szczególności w wyniku śmierci jednego z małżonków.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyjął jako zasadę, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe:

 

Art. 43. K.r.o. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ