Udziały nabyte za dopłatą

Pytanie:

W czasie trwania małżeństwa nastąpiło za dopłatą zniesienie współwłasności kamienicy będącej majątkiem odrębnym jednego ze współmałżonków. Czy udziały nabyte w wyniku dopłaty przy zniesieniu współwłasności majątku odrębnego jednego z małżonków należy traktować po ustaniu małżeństwa jako nakład z majątku wspólnego (dorobkowego) na majątek odrębny, czy też po rozwodzie udziały nabyte za dopłatą zostaną podzielone po połowie. W tym przypadku drugi małżonek stałby się po rozwodzie współwłaścicielem nieruchomości w części ułamkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ponieważ dopłaty miały na celu zwolnienie współmałżonka spłacającego współwłaściciela, a w ich wyniku nastąpiło zniesienie współwłasności na rzecz dotychczasowego małżonka-współwłaściciela, należy uznać, że cała kamienica stanowi własność jednego z małżonków - tego, który był wcześniej jej współwłaścicielem. W związku z tym, dopłaty dokonane w związku ze zniesieniem współwłasności, a dokonane z majątku wspólnego, nalezy traktować jako nakład z majątku wspólnego na majątek odrębny. Dlatego też, małżonek, który wzbogacił się poprzez spłatę swego współwłaściciela, obowiązany jest do zwrotu wartości swego wzbogacenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY