Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Pytanie:

Wyjeżdżam na dłużej za granicę. Czy u notariusza można przygotować taki rodzaj pełnomocnictwa, który gwarantowałby mi, że wszelkie działania które mogą okazać się niezbędne w trakcie mojego wyjazdu załatwi za mnie pełnomocnik? Czy przedstawiając tego rodzaju pełnomocnictwo ktokolwiek może odmówić dokonania jakiejkolwiek zgodnej z prawem czynności w moim imieniu i na moją rzecz przez pełnomocnika? Jaki jest koszt takiego pełnomocnictwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z definicją pełnomocnictwa zawartą w kodeksie cywilnym, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Jeśli tylko pełnomocnik posiada dokument pełnomocnictwa, nie powinno być kłopotu z dokonywaniem czynności wchodzących w zakres umocowania. Kodeks przewiduje trzy rodzaje pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe (określonego rodzaju czynności) oraz pełnomocnictwo do określonej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Zakres pełnomocnictwa ogólnego dotyczy tzw. czynności zwykłego zarządu. Pojęcie zwykłego zarządu nie zostało zdefiniowane, jest ono jednak szeroko stosowane, wyjaśnione przez judykaturę i w zasadzie nie budzi już większych wątpliwości, co nie oznacza, że w konkretnych wypadkach nie wymaga szczegółowej analizy na podstawie konkretnego stanu faktycznego i układu stosunków między stronami. Kodeks cywilny pozostawił rozstrzygnięcie w konkretnych sprawach sędziemu, rezygnując z przykładowego wymienienia czynności nie będących czynnościami zwykłego zarządu. Właściwa odpowiedź na pytanie, kiedy czynność prawna przekracza zwykły zarząd, może być udzielona tylko w konkretnym wypadku i na tle konkretnego stanu faktycznego, natomiast generalne próby stworzenia ogólnej definicji skazane są na niepowodzenie. Można tylko zauważyć, że pojęcie zwykłego zarządu ma zmienną treść i zależy od wielu czynności, z których na pierwszy plan wysuwają się: rodzaj stosunku prawnego, w ramach którego zarząd jest wykonywany, oraz prawne i ekonomiczne skutki konkretnej czynności. Nie ma abstrakcyjnego pojęcia zarządu i zwykłego zarządu w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Dodatkowo ustawa ta stanowi, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oznacza to, że jeśli chciałby pan upoważnić pełnomocnika np. do sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego, gdyż taka forma przewidziana jest dla umowy sprzedaży nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Fionast51

3.8.2010 12:44:34

Re: Udzielenie i rodzaje pełnomocnictwa

Posiadam pełnomocnitwo notarialne do reprezentowania mojej córki we wszelkich sprawach dot. jej osoby oraz wnuczki, tj. przed wszelkimi urzędami, sądami i instytucjami, w tym do składania wszelkich oświdczeń woli, odbioru dokumentów, kwitowania i odbioru nalezności, w tym alimentów na czecz wnuczki oraz do skladania oświdczeń z dokonania wszelkich czynności jakie z treścią tego pełnomocnictwa moga okazać się konieczne. W dniu dzisiejszym pani w urzędzie pocztowym odmówiła mi odbioru listu do córki od komornika, który zajmuje się ściąganiem nalezności alimentacyjnych na rzecz wnuczki. Pani urzędniczka nie podała mi podstawy prawnej takiego dzialania, powiedziała jedynie, że radca prawny UPT wydał takie zarządzenie. Pismo od komornika zawiera zestawienie zaleglych alimentow i jest mi konieczne do przedsięwzięcia dalszych kroków w celu ściągnięcia nalezności. Co nalezy teraz zrobić, list jest do odbioru terminowego, czyli do 6 sieprnia br. Zaznaczam, iz dotychczas nie mialam żadnych problemów z respektowaniem udzielonego pełnomocnictwa. Czy coś zmieniło się w przepisach dot. pełnomocnitw notarialnych? Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: