e-prawnik.pl Porady prawne

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Pytanie:

Czy udzielając zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być zawarty opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

13.9.2011

Zamówienie z wolnej ręki to sposób zawarcia umowy, który odpowiada negocjacjom. W tym trybie nie występuje jednak oferta, w związku z czym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty, jej oceny i przyjęcia przez zamawiającego, a także przepisy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak wskazuje przepis art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje się.

W zamówieniu z wolnej ręki zamiast specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje informacje niezbędne do ustalenia warunków przyszłej umowy. W tym trybie nie występują więc w ogóle SIWZ.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ