Ugoda w trakcie egzekucji komorniczej

Pytanie:

Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi. Dłużnik skontaktował się ze mną z propozycją ugody. Czy na tym etapie można wycofać wniosek i rozliczyć się z dłużnikiem czy wszystkie takie rozliczenia muszą już przechodzić przez komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sytuacji, gdyby doszedł Pan do ugody z dłużnikiem może Pan złożyć wniosek o umorzenie egzekcuji. Nie ma obowiązku realizowania rozliczeń w takiej sytuacji przez komornika. Dłużnik może uregulować swoją zaległość bezpośrednio Panu i nie korzystać z pośrednictwa komornika.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji, od świadczenia spełnionego przez dłużnika bezpośrednio wierzycielowi, komornik pobiera opłatę określoną w art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu nadanym ustawą z 24.5.2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2009 r., sygn. III CZP 82/2009). Przepis ten ma następujące brzmienie: W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

czarna

16.5.2014 14:0:2

Re: Ugoda w trakcie egzekucji komorniczej

mam pytanie jak napisać prośbę o ugodę z komornikiem


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 3.2.2005

  Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną (...)

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 25.12.2017

  Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

  Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości?

 • 31.12.2012

  Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

  Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych (...)