Ukaranie pracownika karą nagany lub karą upomnienia

Pytanie:

W jakich sytuacjach pracodawca może zastosować wobec pracownika karę nagany lub karę upomnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia, lub karę nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Należy wspomnieć o art. 109 k.p., zgodnie z którym kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Ponadto, zgodnie z art. 110, o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Nałożenie kary w inny sposób jest bezskuteczne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ewa

5.7.2014 14:32:23

Re: Ukaranie pracownika karą nagany lub karą upomnienia

witam .ostatnio mam trudny okres w zyciu ,oprocz tego biore silne leki przeciwbolowe ,na kregoslup .nadmieniam ze mam grupe niepelnosprawnosci umiarkowana .z tego tytulu zaklad ma korzysci .zdazylo sie kilkakrotnie ze byly pomylki w dokumentach z mojej winy ,nikt na tym nie ucierpial wystarczylo tylko wniesc poprawke .z ostalam ukarana kara upomnienia pisemnego ,uawzam ze nie jest to fer poniewaz sama niejednokrotnie poprawiam podobne bledy za kolezanki ,czy z tego powodu ponose konsekewncje finansowe i czy moge byc zwolniona .dziekuje za porade


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: