e-prawnik.pl Porady prawne

Ułatwianie działalności związku zawodowego

Pytanie:

Czy pracodawca może odmówić pracownikom - członkom związku - korzystania z telefonu w celu komunikowania się z zarządem związku? Jeżeli nie - kto winien ponosić koszty związane z korzystaniem z telefonu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ułatwianie działalności związku zawodowego

24.11.2004

W ustawie o związkach zawodowych ustawodawca postanowił, iż związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Ustawa ta stanowi także, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Z powyższych stwierdzeń nie wynika jednak jasno odpowiedź na zadane pytanie.

Należy stwierdzić z całą pewnością, że pracodawca nie ma prawa uniemożliwiać prowadzenia statutowej działalności przez związek zawodowy. Brak jedank uregulowań wprost, które rozwiązywałyby problem przedstawiony w pytaniu. Wydaje się, iż pracodawca nie ma obowiązku udostępniać telefonu związkowcom, gdyż w takiej sytuacji ponisłby koszty działalnośći związku zawodowego.

Pracoadawca natomiast ma obowiązek umożliwiania działalności związkom zawodowym, ale nie ma obowiązku dostarczania im do tego środków. Ewentualne ponoszenie kosztów korzystania z telefonu powinno zostać rozłożone według faktycznego wykorzystania, jest to jednak kwestia umowy pomiędzy pracodawcą a związkami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ