Ulga na zakup mieszkania w 2005 r.

Pytanie:

Czy można odpisać koszt zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w 2005 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety nie ma już ulg mieszkaniowych pozwalających na odliczanie od dochodu wydatków na budowę mieszkania. Nie ma też ulgi w postaci odliczania 19 procent wydatków od podatku. Jeszcze jest ulga odsetkowa, ale trudno nazwać ulgą możliwość odliczania odsetek kredytu inwestycyjnego od dochodu. Ulgę odsetkową uregulowano w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulgę odsetkową obwarowano licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych. Nie obejmuje ona spłaty samego kredytu czy pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Dotyczy tylko odsetek od nich. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku odsetek przypadających od kredytu. Jeśli małżonkowie będą składać odrębne zeznania, z odliczeń - wedle wyboru - może korzystać jedno z nich albo oboje w dowolnie ustalonych proporcjach.

Górny limit odliczeń w 2005 r. wyznacza kwota kredytu 189.000 zł. Odsetki od części kredytu przewyższającego tę kwotę nie są objęte ulgą. Wolno odliczać tylko odsetki faktycznie zapłacone. Stopa procentowa jest natomiast bez znaczenia.

Prawo do odliczeń odsetek daje tylko zaciągnięcie kredytu (pożyczki) na inwestycje ściśle określone. Cel powinien być wskazany w umowie o kredyt czy pożyczkę. Inwestycja ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych korzystającego z ulgi. Są to: budowa budynku mieszkalnego; wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo mieszkania w takim budynku; zakup nowo budowanego domu albo mieszkania w takim domu od gminy albo dewelopera, czyli osoby, która wybudowała budynek w ramach działalności gospodarczej; nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia na cele mieszkalne, jeśli w wyniku tych inwestycji powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Nie ma więc prawa do odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na kupno działki budowlanej, na wykończenie nowego mieszkania, a także - oczywiście - na kupno na rynku wtórnym.

Ulga nie przysługuje, gdy podatnik albo jego małżonek korzystał w przeszłości lub korzysta z ulg mieszkaniowych: na nabycie działki budowlanej, na cele objęte dużą ulgą budowlaną, a także - co ważne - na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Podsumowując, jedyną ulgą z jakiej może skorzystać podatnik nabywający mieszkanie w 2005 r. jest ulga odsetkowa, o ile na zakup mieszkania zaciągnął on kredyt i nie podlega wyłączeniu od możliwości skorzystania z tej ulgi z mocy postanowień szczególnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: