Ulga z tytułu zabiegów rehabilitacyjnych dziecka

Pytanie:

Rodzice dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (7 lat) ponieśli wydatki na specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki potwierdzone rachunkami uproszczonymi (rehabilitant prowadzi działalność gospodarczą, nie był płatnikiem VAT). Wydatki nie były przez nikogo refundowane. Czy można na tej podstawie skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej (na zabiegi rehabilitacyjne)? Ewentualnie jak muszą być udokumentowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Jak wskazuje art. 26 ust. 7a wskazanej ustawy za wydatki podlegające odliczeniu, uważa się wydatki poniesione na m.in.: odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b wskazanej ustawy).

Jak stanowi art. 26 ust. 7c wskazanej ustawy wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (z pewnymi wyjątkami). Wydatki objęte ulgą na rehabilitację koniecznie muszą być zatem udokumentowane – w przypadku, jeśli np. świadczący zabiegi rehabilitacyjne nie jest podatnikiem VAT (nie może wystawić faktury VAT), wykonanie zabiegu i poniesienie wydatku może być udokumentowane rachunkiem.

Podsumowując, jeśli podatnik poniósł wydatki na zabiegi rehabilitacyjne własnego dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a ponadto zabiegi te nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub PFRON, lub ze środków NFZ i nie zwrócono ich podatnikowi w żadnej innej formie oraz poniesienie wydatku jest udokumentowane (np. rachunkiem), podatnikowi będzie przysługiwało prawo skorzystania z tzw. „ulgi rehabilitacyjnej”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.7.2012

  Ulga na wychowanie dziecka

  Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie (...)

 • 30.12.2013

  PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

  Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści. Z dniem 1 stycznia (...)

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

 • 19.9.2017

  Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

  Ulga na dzieci to jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych. Jest to rodzaj swoistej polityki prorodzinnej państwa, które stara się wspierać rodziców i rodziny wielodzietne. (...)

 • 29.8.2017

  Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)