Umowa agencyjna

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą, mam podpisaną umowę agencyjną z firmą meblarską. Umowa agencyjna jest podpisana między Firmą meblarską a firmą X działającą na podstawie wpisu do ewidencji. Czy umowa słusznie jest nazwana agencyjną? Czy może winna się nazywać umową współpracy gospodarczej? Gdyż umowa agencyjna musi być wykonywana OSOBIŚCIE, tzn. przez przedsiębiorstwo agenta (jednoosobowe).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W istocie wątpliwości pytającego sprowadzają się do kwalifikacji umowy agencyjnej ze względu na jej strony.

Umowa agencyjna to umowa, której stronami są podmioty profesjonalne, tzn. prowadzące działalność gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia forma prawna w jakiej przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Oznacza to, iż zarówno zlecającym jak i agentem może być osoba prawna jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Umowa agencyjna należy do umów konsensualnych, wzajemnych i odpłatnych. Opiera się na szczególnym zaufaniu do osoby agenta. Należy zwrócić uwagę na następujące jej cechy: 

a) agentem (przyjmującym zlecenie) może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna; w § 1 brak w tym względzie zróżnicowania; umowa agencyjna ma jednocześnie charakter umowy kwalifikowanej podmiotowo, gdyż jej stronami mogą być tylko profesjonaliści; dającym zlecenie bowiem powinien być „przedsiębiorca”, agent natomiast powinien zobowiązywać się w „zakresie działalności swego przedsiębiorstwa”; w sytuacji, gdy chociażby po jednej stronie występuje podmiot nieprofesjonalny, mamy do czynienia z umową nienazwaną (…) (tak: Tadeusz Wiśniewski [w:] Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1098).

Należy zatem stwierdzić, iż z podmiotowego punktu widzenia nie ma znaczenia czy agent jest przedsiębiorcą „jednoosobowym”. Również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników, za pomocą których będzie wypełniać swoje zobowiązania z umowy agencyjnej. W konsekwencji umowa zawarta pomiędzy dwoma podmiotami profesjonalnymi może być umową agencyjną, jeżeli jej strony tak ukształtowały wzajemne zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: