Umowa o dzieło a składki ZUS

Pytanie:

Firma X zatrudniała osobę w ramach umowy o pracę. Została rozwiązana umowa o pracę, a następnie były pracownik zaczął współpracować z firmą Y na podstawie umowy o dzieło. Wspólnikami w firmie Y są osoby, które są właścicielami firmy X. Firma Y czasami świadczy usługi na rzecz firmy X. Czy umowa o dzieło zawarta w takim przypadku będzie podlegała ozusowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W przypadku, gdy umowa o dzieło ma charakter samoistny, nie jest ona podstawą do jakichkolwiek ubezpieczeń, bez względu na to, czy rozpatrujemy ubezpieczenia obowiązkowe, czy dobrowolne.

Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy umowę o dzieło zawiera pracodawca z własnym pracownikiem.

Jeżeli umowa o dzieło została zawarta przez osobę, która pozostaje w stosunku pracy, ale wykonuje dodatkowo umowę o dzieło, poza tym osoba ta zawarła powyższą umowę z własnym pracodawcą lub innym przedsiębiorcą, ale wykonywana jest na rzecz pracodawcy, to osoba taka jest pracownikiem w rozumieniu systemu ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku, aby naliczyć składki na ZUS, należy przychody z tytułu umowy o dzieło zsumować z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Tak więc zasadą jest, iż przychody z umowy o dzieło z własnym pracownikiem podlegają oskładkowaniu jak przychód z umowy o pracę.

W opisanym stanie faktycznym umowa o pracę między firmą X a pracownikiem została rozwiązana, a następnie pracownik ten zawarł umowę o dzieło z firmą Y, której wspólnikami są wspólnicy firmy X (która już nie jest pracodawcą pracownika). Pracownik ten nie pozostaje w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z drugą stroną umowy o dzieło, ani też pracownik ten nie będzie wykonywał pracy (w ramach umowy o dzieło) na rzecz pracodawcy, z którym łączy go umowa o pracę (stosunek pracy na tej podstawie już wygasł). Jak więc wynika z powyższego, naszym zdaniem umowa o dzieło nie będzie podlegała oskładkowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: