Umowa o pracę w jednoosobowej sp. z o.o.

Pytanie:

W związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 18.12.2002 r. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. W przypadku jednoosobowej spółki, z jednoosobowym zarządem i jednoosobowym zgromadzeniem wspólników, gdzie została zawarta umowa o pracę pomiędzy prezesem zarządu a pełnomocnikiem powołanym wyłącznie do zawarcia tej umowy, czy można prezesa umieszczać na liście płac, zakładając że płaci on składki ubezpieczeniowe społeczne i zdrowotne tak jak osoba prowadząca działalność?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym problemie należy na wstępie rozważyć inną kwestię. Otóż zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem, umowa o pracę zawarta pomiędzy wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., będącym jednocześnie jej jednoosobowym członkiem zarządu, a tą spółką, jest nieważna. Byłaby to czynność prawna z samym sobą, która zgodnie z art. 108 kodeksu cywilnego jest czynnością prawną nieważną. Nie jest więc możliwe zawarcie ważnej umowy o pracę z jednoosobowym członkiem zarządu spółki z o.o., który jest jdnocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniach m.in z dnia 8 marca 1995 r. (I PZP 7/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 227) oraz z dnia 17 grudnia 1996 r., II UKN 37/96, OSNIAPiUS 1997, nr 17, poz. 320). Jeżeli natomiast prezesem zarządu takiej spółki jest inna osoba, nic nie stoi na przeszkodzie, by umieszczać takiego prezesa na liście płac. Z prezesem takim (jednoosobowego zarządu, nie bedącym jednocześnie jedynym udziałowcem takiej spółki) możliwe jest także zawarcie umowy o pracę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: