Umowna właściwość sądu

Pytanie:

Jeżeli w umowie postanowiono, że kwestie sporne będą rozwiązywane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby "X" i taka kwestia powstała, ale wartość przedmiotu sporu przekracza 100000 zł i właściwym jest sąd okręgowy, to czy pozew można złożyć według siedziby "Y" lub miejsca spełnienia świadczenia, czy jednak do sądu siedziby "X", ale okręgowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strony w umowie nie mogą zmieniać właściwości rzeczowej sądu. Możliwe jest natomiast wyłączenie właściwości miejscowej (ale i to nie we wszystkich przypadkach) oraz uczynienie zapisu na sąd polubowny. W związku z tym sprawę będzie rozpatrywać sąd okręgowy. W przypadku wniesienia pozwu do sądu rejonowego, ten powinien uznać się za niewłaściwy i przekazać sprawę do rozstrzygnięcia sądowi okręgowemu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: