Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego

Pytanie:

Czy do stosunku pracy nauczyciela kontraktowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu liczby kolejnych umów o pracę na czas określony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela, przepisy Kodeksu pracy stosuje się w stosunku do nauczycieli pomocniczo tylko w zakresie nieuregulowanym w ustawie. Dlatego też w stosunku do umów zawieranych na czas określony nie znajduje zastosowania regulacja art. 25 z ind. 1 Kodeksu pracy, w myśl której zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła miesiąc. W piśmiennictwie wskazuje się przy tym, że, po pierwsze, Karta Nauczyciela zawiera całościowe unormowania kwestii zawierania umów o pracę na czas określony, a po drugie, przewiduje wyższy poziom ochrony przed nieuzasadnionym zawieraniem z tym samym pracownikiem kolejnych umów o pracę na czas określony, mimo braku merytorycznych przesłanek.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: