Umowy z członkami zarządu

Pytanie:

W dwuosobowej spółce z o.o. jeden ze wspólników pełni funkcję prezesa zarządu, natomiast drugi -wiceprezesa. Nie jest powołana rada nadzorcza. Decyzja zgromadzenia wspólników został powołany pełnomocnik, który jest pracownikiem spółki z o.o. Czy w umowie o pracę pomiędzy prezesem a spółka spółka powinna być reprezentowana przez pełnomocnika strona? Czy tak samo jest jeśli chodzi o umowę o pracę wiceprezesa? Czyli czy w obu przypadkach powołany pełnomocnik występuje w imieniu spółki z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art 210 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Szczególne regulacje są przewidziane natomiast w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, a jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu (co w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma miejsca).  Przedmiotem regulacji art. 210 k.s.h. są wszelkie umowy między spółką a członkiem zarządu, także umowy o pracę. Celem tego przepisu jest wyeliminowanie możliwych kolizji pomiędzy interesem spółki a członka zarządu spółki. Z tego względu reprezentacja spółki zostaje powierzona radzie nadzorczej lub powołanemu uchwałą wspólników pełnomocnikowi. W umowie o pracę zawieranej między spółką i prezesem zarządu spółka powinna być więc reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Tak samo jest w przypadku umowy zawieranej z wice-prezesem zarządu.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: