Uprawnienia osoby pełniącej obowiązki Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Pytanie:

Czy osoba pełniąca obowiązki Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego posiada takie same uprawnienia jak Powiatowy inspektor?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba pełniąca obowiązki Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest umocowana jedynie do czynności wewnętrznych ( przykładowo do czynności materialno-technicznych związanych z obiegiem akt ). Osoba pełniąca obowiązki Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie może zatem wydawać decyzji administracyjnych. Decyzja administracyjna do swojej ważności wymaga bowiem pewnego niezbędnego minimum składników pozwalających zakwalifikować ją jako decyzję ( zasadą jest wypełnienie wszystkich składników z art. 107 § 1 k.p.a.). Takimi niezbędnymi składnikami są: oznaczenie organu administracyjnego wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy, podpis reprezentującej organ osoby lub osób ( tak: NSA w wyroku z dnia 20 VII 1981 r. SA 1163/81 ). Decyzje administracyjne wydane przez osobę umocowaną jedynie do pełnienia obowiązków Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie będą zawierać podpisu osoby reprezentującej organ, a w związku z tym będą bezwzględnie nieważne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

  W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, (...)

 • Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. (...)

 • Projekty dot. branży budowlanej

  1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)

 • Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

  Czy dla kogokolwiek z nas ma znaczenie kto to jest i jakie ma uprawnienia uczestnik procesu budowlanego? Oczywiście, że tak! Przecież to właśnie te podmioty są odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie (...)

 • Zmiany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw jest zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie (...)

NA SKÓTY