e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia policji

Pytanie:

Kto określa czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego? W jaki sposób przeszukany obywatel może zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia przepisów przez policję? Czy policja na wniosek obywatela ma obowiązek udzielić stosownej informacji popartej dowodami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia policji

28.3.2012

W odpowiedzi na pierwsze pytanie należy wskazać, iż uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego ze swej istoty jest subiektywnym przekonaniem organu procesowego. Zachodzi wtedy, gdy wiadomość o jakimś zdarzeniu albo okoliczności faktyczne w przekonaniu organu ścigania wskazują na możliwość popełnienia czynu zabronionego. Nie oznacza to wszakże, że organ musi mieć pewność. Należy bowiem wskazać, iż właśnie celem np. przeszukania osoby jest ustalenie, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo.

Jeżeli dana osoba uważa, że działanie policji było nieuzasadnione lub też czynności zostały przeprowadzone z naruszeniem zasad postępowania lub praw tej osoby, może ona złożyć zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora (art. 15 ust. 7 ustawy o policji).

Ostatnie z pytań zadanych przez Pana nie jest do końca jasne. Nie zostało bowiem precyzyjnie określone o jaką informację chodzi. Z kontekstu można jednakże wywnioskować, iż może Panu chodzić o to, czy policja dokonując czynności polegających np. na przeszukaniu osoby, ma obowiązek przedstawić jej dowody uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Policja nie ma obowiązku udzielić takich dowodów, co więcej, często nie będzie dysponować jeszcze takimi dowodami. Może się bowiem okazać, iż dopiero przeszukanie osoby dostarczy materiału dowodowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ