Czy kobiecie przysługuje prawo po powrocie z urlopu macierzyńskiego do dwóch dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

Pytanie:

W Państwa artykule pt. \"Co to są urlopy okolicznościowe i kiedy przysługują?\" w punkcie 14 jest napisane, że pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Nie ma natomiast informacji, żeby takie dni miał otrzymywać tylko ojciec. Jestem na urlopie macierzyńskim i chciałabym wziąć takie dni, natomiast kadry twierdzą, że kobiecie nie przysługują. Czy kobiecie przysługuje prawo po powrocie z urlopu macierzyńskiego do dwóch dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka? Proszę o podanie podstawy zarówno, gdy przysługują i gdy nie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 15 rozporządzenia o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy wydanego na podstawie art. 298 [2] kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 
  • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

Nie tyle jest to urlop, co nieobecność w pracy uznana za usprawiedliwioną. Pani, jak rozumiemy zaraz po urodzeniu dziecka wykorzystała urlop macierzyński. W takim przypadku pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Pani nieobecność w pracy została więc usprawiedliwiona właśnie wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego. Mogłaby Pani wykorzystać dwa dni wolne z tytułu urodzenia dziecka pod warunkiem jednak, że między faktem urodzenia dziecka a terminem takiego zwolnienia istnieje jakaś więź. Np. matka nie wykorzystuje urlopu w całości i chce wykorzystać te dwa dni wolne w związku z przywiezieniem dziecka do domu, np. po przedłużonym pobycie w szpitalu. Sytuacje mogą być różne i każda z nich wymaga tak naprawdę indywidualnego rozstrzygnięcia.  Zasady te nie wynikają wprost z przepisów, lecz z charakteru tego uprawnienia.

Co to są urlopy okolicznościowe i kiedy przysługują?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: